لیست قیمت گیربکس صنعتی

لیست قیمت الکترو گیربکس های پارس با موتور چینی
./۵ اسب دور۳۰ شافت۲۸ مبلغ ۳۳۰۰۰۰ تومان
./۷۵ اسب دور۴۰ شافت ۲۸ مبلغ۳۷۰۰۰۰ تومان
۱ یک اسب دور ۶۳ شافت ۲۸ مبلغ ۴۳۵۰۰۰۰ تومان
۱/۵ اسب دور ۱۰۰شافت ۲۸ مبلغ ۴۶۵۰۰۰ تومان
یک اسب دور۳۰ شافت ۳۲ بمبلغ ۵۵۰۰۰۰ تومان


۱/۵ اسب دور ۶۳ شافت ۳۲ مبلغ ۵۷۰۰۰۰ تومان
۲ اسب دور۸۰ شافت ۳۲ مبلغ ۶۳۰۰۰۰ تومان
۳ اسب دور۱۰۰ شافت ۳۲ مبلغ ۷۰۰۰۰۰ تومان
۱/۵ اسب دور ۳۰ شافت ۴۸ مبلغ ۷۰۰۰۰۰ تومان
۳ اسب ۶۳ دور شافت ۴۸ مبلغ ۸۰۰۰۰۰ تومان
۴ اسب ۸۰ دور شافت ۴۸ مبلغ ۹۳۰۰۰۰ تومان
۵/۵ اسب ۱۰۰ دور شافت ۴۸ مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ تومان
۳ اسب دور۳۰ شافت ۶۰ مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰ تومان
۵/۵ اسب ۶۳ دور شافت ۶۰ مبلغ ۱۳۰۰۰۰۰ تومان
۷/۵ اسب دور ۸۰ شافت ۶۰ مبلغ ۱۳۵۰۰۰۰ تومان
۱۰ اسب ۱۰۰ دور شافت ۶۰ مبلغ ۱۵۶۰۰۰۰ تومان
۵/۵ اسب دور۳۰ شافت ۷۵ مبلغ ۱۵۴۰۰۰۰ تومان
۱۰ اسب ۶۳ دور شافت ۷۵ مبلغ ۱۸۰۰۰۰۰ تومان
۱۵ اسب دور ۱۰۰ شافت ۷۵ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ تومان
۲۰ اسب ۱۲۵ دور شافت ۷۵ مبلغ ۲۳۶۰۰۰۰ تومان
۱۰ اسب دور۳۰ شافت ۹۰ مبلغ ۲۸۰۰۰۰۰ تومان
۱۵ اسب دور ۴۰ شافت ۹۰ مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ تومان
۲۰ اسب ۶۳ دور شافت ۹۰ مبلغ ۳۳۶۰۰۰۰
۲۵ اسب ۸۰ دور شافت ۹۰ مبلغ ۳۶۰۰۰۰۰ تومان
۳۰ اسب ۱۰۰ دور شافت ۹۰ مبلغ ۳۸۸۰۰۰۰ تومان
۲۰ اسب دور۳۰ شافت ۱۰۰ مبلغ ۵۳۶۰۰۰۰ تومان
۳۰ اسب دور ۶۳ شافت ۱۰۰ مبلغ ۵۸۸۰۰۰۰ تومان
۵۰ اسب ۱۰۰ دور شافت ۱۰۰ مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰ تومان
پارس گیربکس
۰۹۱۲۲۱۵۰۸۸۶ و ۰۲۱۴۶۸۶۶۶۴۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × دو =