لیست قیمت گیربکس صنعتی

لیست قیمت گیربکس صنعتی

لیست قیمت الکترو گیربکس های پارس با موتور چینی
./۵ اسب دور۳۰ شافت۲۸ مبلغ ۳۳۰۰۰۰ تومان
./۷۵ اسب دور۴۰ شافت ۲۸ مبلغ۳۷۰۰۰۰ تومان
۱ یک اسب دور ۶۳ شافت ۲۸ مبلغ ۴۳۵۰۰۰۰ تومان
۱/۵ اسب دور ۱۰۰شافت ۲۸ مبلغ ۴۶۵۰۰۰ تومان
یک اسب دور۳۰ شافت ۳۲ بمبلغ ۵۵۰۰۰۰ تومان

Read more

گیربکس صنعتی چیست ؟

گیربکس صنعتی چیست ؟

اساساً عامل نیروی جنبشی و حرکت در صنعت الکتروموتورها هستند که به دو نوع جریان مستقیم DC و جریان متناب AC تقسیم می‌شوند. در‌ ماشین آلات صنعتی معمولا‌ از الکتروموتور های AC که خود به دو مدل تک فاز و سه فاز تقسیم بندی شده استفاده می شود.

الکتروموتورهای تک فاز درتوان های پایین حد‌ود ۰٫۹ کیلووات الی ۲٫۲ کیلووات به صورت استاندارد و در توان‌ های بالاتر‌ از ‌موتورهای سه‌ فاز استفاده می‌شود‌. با توجه به مشخصات سیم‌پیچ الکتروموتورها، سرعت دوران ‌آنها معمولا‌ ۷۰۰ ، ۹۵۰ ، ۱۴۵۰ ، ۲۸۵۰ دور بر دقیقه است.

در بسیاری ازمواقع در ماشین‌آلات صنعتی به سرعتهایی متفاوت از سرعت های رایج الکترومتورهای نیاز داریم؛ در برخی مواقع، بنا به محدودیت فضا، نیازمند تغییر زاویه محور دَوران نیز هستیم. گیربکس ها یکی ازبهترین و ایمن ترین روشهای رفع این نیاز میباشند.

Read more